סטודיו לצילום 24-70 | מחירון הצילום הכללי - צילום מוצרים לסיטונאים