צילום מסחרי לרשתות שיווק - צילום מוצרי מדף, צילום לפרסום בקטלוגים ואינטרנט - צילום אווירה